alirezaeshaghi3 [at] gmail.com 09192883893

سایت نیازمندی ایستگاها بزرگترین مرجع نیازمندی مشاغل کشور *** تبلیغات هزینه کردن نیست سرمایه گذاریست ***

سایت تبلیغات ، آگهی و نیازمندی ایستگاها

نیازمندی ایستگاها

نيازمنديها البرزآگهي

نيازمنديها البرزآگهي

  •  email
  • email
  •    قزوین قزوین
  • www.alborzagahi.ir
  • قیمت : 22,000 تومان
  • کامپیوتر و اینترنت سایت ها
  • 907 بازدید
  • تاریخ ثبت آگهی : ۱۳۹۷/۰۶/۲۷
  • آخرین بروز رسانی : ۱۴۰۰/۱۰/۱۱
  • قزوین /شهر صنعتی البرز

معرفي محصولات و خدمات خود را در دنياي اينترنت با

بيشترين بازده به پايگاه اينترنتي البرز آگهي بسپاريد .

----------------------------------------------------------
آگهي هاي ارزان باتعرفه 5000هزار توماني يک ماه
----------------------------------------------------------
تعرفه آگهي ويژه تصويري


تعرفه آگهي ويژه بدون ستاره 1500تومان

تعرفه آگهي ويژه 1ستاره4500 تومان

تعرفه آگهي ويژه 2 ستاره 7500 تومان

تعرفه آگهي ويژه3 ستاره 10500 تومان

تعرفه آگهي ويژه 4 ستاره13500 تومان

تعرفه آگهي ويژه 5 ستاره 16500 تومان

تعرفه آگهي ويژه 6 ستاره 19500 تومان

تعرفه آگهي ويژه 7 ستاره22500 تومان

تعرفه آگهي وِيژه 8 ستاره 25500 تومان

نعرفه آگهي ويژه 9 ستاره 28500 تومان

تعرفه آگهي ويژه 10 ستاره 31500 تومان

تعرفه آگهي ويژه 11ستاره 34500 تومان

تعرفه آگهي ويژه 12ستاره 37500 تومان
----------------------------------------------------------
تعرفه هاي آگهي ويژه متني :

تعرفه آگهي ويژه بدون ستاره 1000تومان

تعرفه آگهي ويژه 1ستاره 3000 تومان

تعرفه آگهي ويژه 2 ستاره 5000 تومان

تعرفه آگهي ويژه3 ستاره 7000 تومان

تعرفه آگهي ويژه 4 ستاره9000 تومان

تعرفه آگهي ويژه 5 ستاره 11000 تومان

تعرفه آگهي ويژه 6 ستاره 13000 تومان

تعرفه آگهي ويژه 7 ستاره15000 تومان

تعرفه آگهي ويژه 8 ستاره 17000 تومان

تعرفه آگهي ويژه 9ستاره 19000 تومان

تعرفه آگهي ويژه 10ستاره 21000 تومان

تعرفه آگهي ويژه 11 ستاره 23000 تومان

تعرفه آگهي ويژه 12 ستاره 25000 تومان
----------------------------------------------------------


تعرفه آگهي ويژه لينکدار:

تعرفه آگهي ويژه بدون ستاره 2000هزار تومان

تعرفه آگهي ويژه 1ستاره6000هزار تومان

تعرفه آگهي ويژه 2 ستاره 10000هزار تومان

تعرفه آگهي ويژه3 ستاره 14000هزار تومان

تعرفه آگهي ويژه 4 ستاره18000هزار تومان

تعرفه آگهي ويژه 5 ستاره 22000هزار تومان

تعرفه آگهي ويژه 6 ستاره 26000هزار تومان

تعرفه آگهي ويژه 7 ستاره30000هزار تومان

تعرفه آگهي وِيژه 8 ستاره 34000هزار تومان

نعرفه آگهي ويژه 9 ستاره 38000هزار تومان

تعرفه آگهي ويژه 10 ستاره 42000هزار تومان

تعرفه آگهي ويژه 11ستاره 46000هزار تومان

تعرفه آگهي ويژه 12ستاره 50000هزار تومان
----------------------------------------------------------
آدرس وب سايت نيازمنديهاي البرز آگهي :

http://www.alborzagahi.ir

alirezaeshaghi3@gmail.com


شماره تماس: 09192883893
شماره تماس تلگرام : 09104675687 مي باشد

عليرضا اسحقي زکي . .