اضافه شدن درگاه پرداخت آنلاین زرین پال به وب سایت ایستگاها .